“ඉන්දියාවට එරෙහිව අපේ භූමිය භාවිතා කරන්න දෙන්නේ නෑ”/ විදේශ ඇමති

ශ‍්‍රී ලංකා භූමිය ඉන්දියාවට තර්ජනයක් වන ආකාරයෙන් භාවිතා කිරීමට කිසිවිටකත් ඉඩ නොතබන බව විදේශ අමාත්‍ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා  ඉන්දීය මාධ්‍යවේදීන් නැගු පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.
ඒ තමන්ගේ ඉන්දීය නිල සංචාරය අතරතුරයි.

”මට සහතික වෙන්න පුළුවන් ශ‍්‍රී ලංකාව කිසිම විටකත් චීනයේ ණය උගුලක වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම චීනයෙන් ලබා ගත් ණය ගෙවන්න බැරි වෙන්නෙත් නැහැ, ශ‍්‍රී ලංකාව චීනයත් එක්ක තියෙන ආර්ථික සම්බන්ධකම් ඉන්දියාවට හෝ කිසිම මිතුරු රටකට තර්ජනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ශ‍්‍රී ලංකා විදේශ ප‍්‍රතිපත්තිය කිසිම රටකට විශේෂයක් කරන්නෙ නැහැ.

හම්බන්තොට වාරයේ පාලනය හෝ අයිතිය චීනයට දෙන්න වෙන්නේ නැහැ මොකද හම්බන්තොට වාරය පාලනය වෙන්නෙ ශ‍්‍රී ලංකා වාරය අධිකාරියෙන්.කිසිම දිනකත් මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ට ශ‍්‍රී ලංකා භූමිය යොදා ගනිමින් ඉන්දියාවට හෝ කිසිම රටකට තර්ජනයක් වෙන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපේ රට තුල මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ට ඉඩ නෑ. ඒක අපිටත් තර්ජනයක් ”

පුවත යවන්න