ඉන්දියාවේ ආරක්ෂාව බී ජේ පී පක්ෂය යටතේ තහවුරුයි / ඉන්දීය විදේශ ඇමති

භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ නායකත්වය යටතේ ඉන්දියාවේ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත බව ඉන්දීය විදේශ ඇමති එස් ජයශංකර් මහතා පවසනවා.
ඔහු මේ බව කියා සිටියේ , ඉන්දියා ටුඩේ සමුලුව අමතමින්.
භාරතීය ජනතා පක්ෂ රජයක් යටතේ පසුගිය සය වසර තුල ඉන්දියාව දැවැන්ත ආර්ථිකයක් බවට පත්වූ බවද ඔහු කියා සිටියා.

මේ වන විට ලෝකයේ දැවැන්තම ආර්ථිකයන් අතර ඉන්දියාව ඔසවා තැබීමට සමත් වූ එකම පක්ෂය බී ජේ පී පක්ෂය පමණක් බවයි ඔහු අවධාරණය කරන්නේ.
මෙහිදී ඉන්දීය විදේශ ඇමතිවරයා කොන්ග්‍රස් පක්ෂය දැඩි විවේචනයකට ලක් කර තිබුණා.

පුවත යවන්න