ඉන්දියාවේ කොරෝනා උඩුදුවයි / ජීවිත ලක්ෂ ගණනක් අවදානමේ

කොරෝනා වසංගතය බරපතල මට්ටමකට පත්ව ඇති ඉන්දියාවට ලෝකයේ රටවල් ගණනාවකින් ඔක්සිජන් තොග ලබාදීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ ඉන්දයාව තුල පාලනය කළ නොහැකි මට්ටමින් වෛරසය ව්‍යාප්තවීම හා ඔක්සිජන් හිඟයෙන් රෝගීන් මිය යමින් පැවතීම මතයි.
මේ අතර බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන් පවසන්නේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රක ඇතුළු ජීවිතාරක්ෂක වෛද්‍ය උපකරණ වහාම ඉන්දියාවට යවන බවයි.
මේ අතර ජර්මනිය , ප්‍රංශය ඇතුළු රටවල් ගණනාවක්ද ඉන්දියාවට ඔක්සිජන් හා වෛද්‍ය උපකරණ සපයන බවට ප්‍රතිඥා ලබාදී තිබෙනවා.
ගතවූ දිනයේදී ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් ලක්ෂ තුනහමාරක් වාර්තා වුණා.
මේ සමග රෝහල් පද්ධතිය බිදවැටීම ආරම්භ වී ඇති අතර ඔක්සිජන් හැගයෙන් රෝගීන් මාරාන්තික මට්ටමකට පත්ව සිටිනවා.
පවත්නා තත්ත්වය තුල ඉන්දියාවේ කොරෝනා මට්ටම ඛේදවාචකයක් බවට පත්වෙමින් පවතින බවටයි අනතුරු අවා ඇත්තේ.

පුවත යවන්න