ඉන්දියාවේ කොරෝනා ව්‍යසනය ගැන චීන සමාජ මාධ්‍ය සටහන් අතුරුදන්

ඉන්දියාවේ කොරෝනා ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය විවේචනය කරමින් චීනයේ සමාජ මාධ්‍ය තුල පළකරමින් පැවැති සටහන් රැසක් ඉවත් කර තිබෙනවා.
සැලසුම් සහගතව මෙම සමාජ මාධ්‍ය සටහන් තබා ඇති බවටයි ඉන්දියාව චෝදනා කර තිබුණේ.
කෙසේ වෙතත් ආදාහනය කරමින් පැවැති ඉන්දියාවේ මළ සිරුරවල දර්ශන සහිතව ප්‍රචාරය කළ එම සටහන්වලට චීන සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන්ගෙන්ම විරෝධය එල්ලවූ බවයි , බ්ලූම්බර්ග් වාර්තා කළේ.
ඒ අනුව දිනක් තුල එම සියළු සටහන් චීන සමාජ මාධ්‍යවලින් අතුරුදන්ව තිබෙනවා.
මෙය මානුෂීයව සලකා බැලිය යුතු ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයක් වන අතර එහිදී රටක් ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙවන් සටහන් පළකිරීම ජාත්‍යන්තරයේ හෙළා දැකීමට ලක්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න