ඉන්දියාවේ කෝටි 4කට කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රාවක් දීලා

ඉන්දියාවේ මේ දක්වා පුද්ගලයන් කෝටි 4.85කට කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා ලබාදී ඇති බව ඉන්දීය රජය පවසනවා.
ගතවූ පැය 24 තුල පමණක් ලක්ෂ 32ක පිරිසකට එන්නත් මාත්‍රා ලබාදී ඇති බවයි එම වාර්තා පවසන්නේ.
මෙම එන්නත්කරණය වේගවත් කිරීම සදහා කොවිෂීල්ඩ් එන්නත් අපනයනය කිරීම ද තාවකාලිකව ඉන්දියාව විසින් තහනම් කර තිබෙනවා.
මේ සමග රටවල් ගණනාවක් එන්නත් සම්බන්ධ අර්බුධයකට ලක්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පුවත යවන්න