ඉන්දියාවේ ණය ගෙවද්දී චීනයෙන් ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 1500 ක ණයක්

මෙරට විදේශ සංචිත තුලනය කරගැනීම සඳහා යුආන් බිලියන 10 ක් හෙවත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,500 ක ණය මුදලක් ලබාදීමට චීන මහ බැංකුව එකඟතාව පළ කර තිබෙනවා.

චීනයේ මිලියන 1,500 ක ණය මුදල මෙම මාසය අවසන් වනවිට මෙරටට ලැබීමට නියමිත අතර, මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතියද හිමිව ඇති බවයි.

වසර තුනක කාලසීමාවක් සඳහා මෙම ණය මුදල ලැබීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ලංකාව ඉන්දියාවෙන් ලබාගත් ඩොලර් මිලියන 400 ක ණය මුදල පසුගියදා ගෙවා දමා ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැවසුවේ.
එම ණය මුදල ද ශ්‍රී ලංකාව විසින් ලබගෙන තිබුණේ විදේශ සංචිත තුලනය කරගැනීම සඳහායි.

පුවත යවන්න