ඉන්දියාව අපේ සමීපතම මිතුරා /ගැටළු සාකච්ජාවෙන් විසදිය හැකියි / අගමැති

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ සමීපතම මිතුරා වන අතර ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා හා අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයෙන් විසඳා ගත හැකි බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ ගැටලුවට වඩා විශාල ගැටලුවක් පවා දෙරටට එකිනෙකා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් විසඳිය හැකි බවයි අගමැතිවරයා ඩේලි මිරර් පුවත්පතට අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ.

,ඉන්දියාව අපේ සමීපතම මිතුරා. එකිනෙකා සමඟ කතා කිරීමෙන් පසුව අපට ඔවුන් සමඟ ඇති ඕනෑම ආරවුලක් විසඳා ගත හැකියි

“India is our closest friend. We can resolve any d

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සංවර්ධනය සඳහා ඉන්දියාව හෝ වෙනත් රටක් සමඟ හවුල් නොවීමට ශ්‍රී ලංකාව තීරණය කිරීමෙන් පසුව ඇති වූ තත්ත්වයන් පිළිබද පිළිතුරු දෙමින් අගමැතිවරයා මෙම අදහස් පළ කර තිබුණා.

පුවත යවන්න