ඉන්දියාව සමග එක්ව ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංවර්ධන කිරීමේ ගිවිසුම ජනවාරියේ

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංවර්ධනය කිරීමට අදාළව ඉන්දිව සමග ගිවිසුමකට අත්සත් තැබීම ඉදිරි මාසය තුළ සිදුකිරන බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා.

ඊට අදාළ අනුබද්ධ සමාගමක් පිහිටුවීමට තමන් ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවට උපදෙස් දී ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.

හින්දු පුවත්වත සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිඛෙනවා.

අදාළ ගිවිසුම සදහා වන අනුමැතිය ලබා ගැනීම ඉදිරි කැබිනට් මණ්ඩල හමුවේදී සිදුකරන බවයි අමාත්‍යවරයා සදහන් කර ඇත්තේ.

පුවත යවන්න