ඉන්දියාව සමග ශක්තිමත් යුධ සහයෝගීතාවයකට අමෙරිකාව සූදානමින්

එක්සත් ජනපදය හා තමන් ඉන්දියාවේ ,ප්‍රධාන ආරක්ෂක සහකරු තත්ත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වන බව එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක ලේකම් ලොයිඩ් ඔස්ටින් පවසනවා.
විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් ඔහු පවසන්නේ දැනට චීනයෙන් පවතින තර්ජන සම්බන්ධයෙන් ද අවධානය යොමුව ඇති බවයි.
ඒ අනුව එක්සත් ජනපදය හා ඉන්දියාව අතර ආරක්ෂක සහයෝගීත්වය ඉදිරියේ දී වඩාත් ශක්තිමත් වනු ඇතැයි ද අමෙරිකාවේ නව ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පවසනවා.
ඒ අනුව ඉන්දියන් සාගරය තුල නව ආරක්ෂක සහයෝගීතාවයක් මෙන්ම එහි පාර්ශව ශක්තිමක් කිරීමයි අමෙරිකාවේ අරමුණවී ඇත්තේ.
චීනය ගැන අදහස් දක්වමින් නව අමෙරිකානු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පැවසුවේ චීනය ගෝලීය වශයෙන් යුධ බලය තර කර ගැනීමට උත්සාහ දරන බවක් පෙනී යන බවයි.
එය එක්සත් ජනපදයට හවුල්කරුවන්ට සැලකිය යුතු හා දිගු කාලීන ආරක්ෂක තර්ජනයක් බව ද ඔහු කියා සිටියා.

පුවත යවන්න