ඉන්දියාව හා ජපානය ආරක්ෂක සහයෝගීතාවයක

මතුවන ගෝලීය අවශ්‍යතා තුල ඉන්දු – ජපාන සබදතා වඩාත් වර්ධනය කර ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ක්වාඩ් එකමුතුව යටතේ ඇති කරගත් මිත්‍රත්වය වඩාත් ශක්තිමත් කරමින් ප්‍රබල ආර්ථික හා ආරක්ෂක සහයෝගීත්වයක් මේ යටතේ ඇති කර ගැනීමට නියමිත බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කළේ.
මෙහි මූලික අරමුණ චීන අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දීම බවද එම වාර්තාව පෙන්වා දෙනවා.
මේ යටතේ චීනය හරහා ලබාගත් තාක්ෂණික අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ජපානය හා ඉන්දියාව අතර ගණුදෙනු වර්ධනය කිරීමට නියමිතයි.
මෙය දෙරටටම වාසිදායක විය හැකි බවද එම වාර්තා සදහන් කරනවා.

පුවත යවන්න