ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය සාමය වෙනුවෙන් ගිවිසුමකට

දශක දෙකකට පසු මුල්වරට ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය එකඟතාවයකට එළඹ තිබෙනවා..
ඒ දේශසීමා ආශ්‍රිතව සියළු මට්ටමේ ගැටුම් වැළැක්වීම හා අවි ක්‍රියාත්මක වීම වැළැක්වීම සඳහායි.
මීට පෙර 2003 වසරේදී දේශසීමා ආශ්‍රිත සටන් විරාමයකට දෙපාර්ශවය එකඟවුවද එය සාධනීයව ක්‍රියාත්මක වූයේ නැහැ.
ඒ අනුව සාමය සඳහා වන එකඟතාවයක් වශයෙන් මෙම පියවර ගත් බවයි ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කළේ.
පසුගියදා ඉන්දියාව හා චීනය ද දේශසීමා ආශ්‍රිත ගැටුම් අවසන් කිරීමේ එකඟතාවයක් ඇති කර ගත් අතර දෙරට විසින්ම දේශසීමා කළාපයෙන් හමුදා හා ප්‍රහාරක අවි ඉවත් කරගනු ලැබුවා.

පුවත යවන්න