ඉන්දීය හමුදා සමග ගැටුමේදී තම සෙබළුන්ද මියගිය බව චීනය මුල්වරට පිළිගනියි

පසුගිය වසරේ ජුනි මාසයේදී ඉන්දීය හමුදා සමග ලඩාක් හී හටගත් ගැටුමේදී තම හමුදා භට පිරිසක්ද මරණයට පත්වූ බව , චීනය මුල්වරට පිළිගෙන තිබෙනවා.
චීනයේ පීපල්ස් ඩේලි පුවත්පත ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ , එම ගැටුමේදී මිය ගිය සෙබලුන් 4 දෙනකුට උසස්වීම් ලබාදුන් බවයි.
මේ දක්වා එම ගැටුමේදී තම සෙබලුන්ට හානියක් නොවූ බව චීනය අවධාරණය කරමින් පැවතියා.

පුවත යවන්න