ඉන්දුනීසියාව ආශ්‍රිතව ඒකක 6.2 ක භූ කම්පනයක්

ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත් ආශ්‍රිතව ඒකක 6.2 ක භූ කම්පනයක් හටගෙන තිබෙනවා.
අමෙරිකානු භූ කම්පන නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කළේ ඒ හේතුවෙන් සුනාමි අවදානමක් හටගැනීමේ හැකියාවක් නොමැති බවයි.
මෙමගින් දේපල හානි සිදුව ඇති අතර ඒ පිළිබද නිල වාර්තා ඉදිරිපත් කර නැහැ.
පොළව මට්ටමේ සිට කිලෝමීටර 10ක් අභ්‍යන්තරයේ භූ කම්පනය හට ගෙන තිබුණා.
2004 වසරේ 220,000 ක පිරිසක් බිළිගත් ඒකක 9.1 ක භූ කම්පනය හට ගනු ලැබුවේද එම කලාපය තුලයි.

පුවත යවන්න