ඉන්දු පකිස්ථාන කාශ්මීරය ශීත සෘතු ක්‍රීඩාවල මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්කිරීමේ අවධානය

ඉන්දු පකිස්ථාන අර්බුධයට මුල්ව ඇති කාශ්මීරය සැලකෙන්නේ අළුයට ගිනි පුපුරු පවතින අවදානම් කලාපයක් ලෙසයි.
ඒ නිරන්තරයෙන්ම ගැටුම් හෝ ත්‍රස්ත ක්‍රියා එහි හට ගැනීමේ අවදානමක් මතයි.
කෙසේ වෙතත් ඉන්දු පකිස්ථාන දේශසීමා ගැටුම් නිමා කිරීමේ එකඟතාවය සමඟ , ශීත සෘතු ක්‍රිඩාවල මධ්‍යස්ථානයක් බවට කාශ්මීරය පත් කිරීමේ යෝජනාවක් මේ වන විට ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඉන්දියාවේ ශීත සෘතු ක්‍රීඩා උළෙල කාශ්මීරයේදී පැවැත්වීමට පසුගියදා කටයුතු කර තිබෙනවා.
මෙය දීර්ඝ කාලයකට පසුව කාශ්මීරයට නව යුගයක් කැදවිය හැකි තත්ත්වයක් බවටද අනාවැකි පළව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න