ඉන්ධන අඩු කළානම් විදුලි ගාස්තුත් අඩු කරන්න /ජනක රත්නායක ලිපියක් යවයි

ඉන්ධන මිල පහත දැමීමට සමගාමීව විදුලි ගාස්තුව අඩු කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඉතා ඉක්මනින් කොමිසම දැනුවත් කරන ලෙස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලිඛිතව දැනුම් දුන් බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පවසනවා.

එම ලිපිය අද පෙරවරුවේ විදුලිබල මණ්ඩලයට යොමු කළ බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 80 කින් අඩු කිරීමට රජය කටයුතු කරන ලැබුවා.
ලෝක වෙළඳපලේ බොරතෙල් මිලද පහත වැටී ඇති අතර විදුලිබල ගාස්තුව අඩු කිරීමට පැහැදිලි හැකියාවක් පවතින බවයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා කියා සිටියේ.

පුවත යවන්න