ඉන්ධන නෑ / සපුගස්කන්ද බලාගාරය වසා දමයි

ඉන්ධන නොමැතිවීම හේතුවෙන් සපුගස්කන්ද බලාගාරය අද පස්වරුවේ වසා දැමුණා.

ඒ හේතුවෙන් මෙගවොට් 110 ක් පමණ පද්ධතියට අහිමි වන බවයි විදුලි ඉංජිනේරුවන් පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත්, අද දිනයේ විශාල විදුලි ඉල්ලුමක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් විදුලි කප්පාදුවක් සිදුනොවන බව ද ඔවුන් වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.

කැළණිතිස්ස බලාගාරයේ කටයුතු සිදුකරගෙන යාමට ඉන්ධන පවතින්නේ ද තවත් දින 6 කට පමණයි.

මේ අතර විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බවට ප්‍රකාශ කර තිබියදී ඇතැම් ප්‍රදේශවලින් අද කෙටි කාලයක විදුලි බිද වැටීම් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න