ඉන්ධන මිල ගැන ඉදිරිපත් වූ නවතම යෝජනාව

ඉන්ධන මිල සංශෝධනයන් මාසයකට වරක් හෝ මාස තුනකට වරක් සිදුකරන ලෙස යෝජනාවන් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් බලශක්ති ඇමැතිවරයාට ඉදිරිපත් කර ඇත.

ක්ෂණික මිල ඉහළ නැංවීමකදී සහ ලෝක වෙළෙඳ පොළේ ඉන්ධන උච්චාවචනය වීම සැලකිල්ලට ගෙන නිශ්චිත කාල සීමාවකදී ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීම යන යෝජනා ඇමැතිවරයාට ඉදිරිපත්කර තිබේ.
ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව මේ වෙද්දී ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 50 ක් සහ පෙට්‍රල් ලීටරයකින් රුපියල් 17 ක් අලාභ ලබන බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති සුමිත් විජේසිංහ පවසයි.

ක්ෂණිකව ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම සඳහා මුදල් ඇමැතිවරයාගේ අවධානය යොමුකර ඊට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාදෙන ලෙස බලශක්ති ඇමැතිවරයාට දැනුම් දුන් බවත්,ඉන්ධන මිල ඉහළ සහ පහළ යන ප්‍රවණතාවයන් අධ්‍යයනය කර ඒ අනුව යම් නිශ්චිත කාලයක් තුළ මිල, පිරිවැය සැලකිල්ලට ගෙන එය නිරූපණය වන අලෙවිකරණ මිලක් සංස්ථාවට හඳුන්වාදෙන ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙසද ඇමැතිවරයාට යොජනා කළ බවද සභාපතිවරයා පැවසීය.

සංස්ථාව ලබන පාඩුව අදියර කීපයකින් හෝ පියවිය යුතුව ඇතැයිද ඔහු කියයි.-අරුණ

පුවත යවන්න