ඉරානයේ න්‍යෂ්ඨික බලාගාරයක් ආශ්‍රිතව ඒකක 5.9ක භූ කම්පනයක්

ඉරානයේ ඒකක 5.9 ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුතු භූ කම්පනයක් හටගෙන තිබෙනවා.
නිරිත දිග බුෂේර් ප්‍රාන්තයේ න්‍යෂ්ඨික බලාගාරයක් ආශ්‍රිතව මෙම භූ කම්පනය වාර්තා වුණා.
මෙහිදී 5 දෙනකු තුවාල ලබා ඇති බවයි ඉරාන මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ.
කිලෝමීටර 10ක් පොළව අභ්‍යන්තරයේ හටගත් භූ චලනය කිලෝමීටර 100ක කලාපයකට දැනී තිබෙනවා.
2003 වසරේ එම කලාපය තුල හටගත් භූ කම්පනයකින් 31,000 ක් මරණයට පත්වුණා.

පුවත යවන්න