ඊයේ කොවිඩ් මරණ 45ක්

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ඊයේ (03) කොවිඩ් මරණ 45ක් සිදුවු බවට තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට තුළ මේ දක්වා සිදුව ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 3,236ක්.

පුවත යවන්න