ඊයේ දිස්ත්‍රික් 8කින් ආසාදිතයන් 100 පනී / දිවුලපිටිය හා නුවරඑළියත් අවදානම්

ගතවූ දිනයේ වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයන් අතරින් පුද්ගලයින් 51 දෙනෙකු විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි පුද්ගලයන් වනවා.

මේ අතර ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.එම සංඛ්‍යාව 551 ක්.

එම දිස්ත්‍රික්කයට අයත් දිවුලපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාසයෙන් පමණක් නව ආසාදිතයින් 120 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සදහන් කළා.

සීදුව , කටාන සහ මිනුවන්ගොඩ යන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාසවලින් ද නව ආසාදිතයින් 172 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

කටානෙන් 58ක්, කිරිඳිවල 20ක්, මහර 18ක්, මීරිගම 19ක්, මිනුවන්ගොඩ 51ක්, මීගමුවේ 24ක්, පල්ලේවෙල 19ක් හා සීදුවේ 63ක් ලෙස ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයින් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් 321 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර එම දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාසයෙන් නව ආසාදිතයින් 50 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව සඳහන්.

ඒ අතර කොළඹ නගර සීමාවෙන් ආසාදිතයින් 32ක්, අවිස්සාවේල්ලෙන් 18ක්, හෝමාගම 18ක්, කොට්ටාවේ 27ක්, මොරටුවේ 30ක්, පිළියන්දල 50ක් හා තලංගමින් 35ක් වාර්තා වු බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථාන සදහන් කළා.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මීගහතැන්න සහ පානදුර දකුණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාසවලින් නව ආසාදිතයින් 129 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග ඊයේ දිනයේ එම දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 362ක්.

නුවරඑළිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාසයෙන් පමණක් ඊයේ නව ආසාදිතයින් 102 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර ඊයේ එම දිස්ත්‍රික්කයේ දෛනික ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 184ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 177 දෙනෙකු, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 170 දෙනෙකු,  රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 128 දෙනෙකු, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් 109 දෙනෙකු ලෙස දෛනික ආසාදිතයින් 100 ඉක්මවූ සංඛ්‍යවක් ඊයේ දිනයේ දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 08කින් වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න