ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කොළඹ , රත්නපුරය හා මහනුවරින්

කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයින් 384 දෙනෙකු ඊයේ (04) දිනයේ හඳුනාගෙන තිබුණා.

එම පුද්ගලයින් අතරින් පුද්ගලයින් 33 දෙනෙකු විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි දේශීය පුද්ගලයින් .

හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතරින් වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිසක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන අතර, එම සංඛ්‍යාව 78 ක්.

පිළියන්දලින් ආසාදිතයන් 10 යි.

ඊට අමතරව, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 64 ක් සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 35ක් වාර්තා වුණා.

ඒ අනුව මෙරටින් හඳුනාගත් සමස්ත කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් ගණන 84,610 දෙනෙකු වන අතර ඉන් 80,836 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා.

ඊයේ දිනයේ නව ආසාදිතයින් හඳුනාගත් ප්‍රදේශ .

පුවත යවන්න