ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් පොලොන්නරුව(125) ,කාත්තන්කුඩිය(91),ඇහැලියගොඩ(83) හා කහවත්තෙන් (75)

ගෙවුණු දිනයේ (21) මෙරටින් නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 2,131 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇතැයි, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ආසාදිතයින් අතරින් 33 දෙනෙකු හඳුනා ගෙන ඇත්තේ, විදේශයන්හි සිට පැමිණ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පිරිස් අතරිනි.

ඊයේ දිනයේත් දිස්ත්‍රික්ක 25 න්ම ආසාදිතයින් වාර්තාවී ඇති අතර වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිස වාර්තා වී ඇත්තේ, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙනි.

⭕ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – 271 යි. (වැඩිම ආසාදිතයින්)
⭕ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – 229 යි.
⭕ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – 208 යි
⭕ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය – 177 යි

මෙහිදී අවිස්සාවේලලෙන් ආසාදිතයන් 37 ක් , වැල්ලම්පිටියෙන් 36 ක්, මීගමුවෙන් 50ක් , පානදුර දකුණෙන් 42 ක් , බුලත්කොහුපිටියෙන් 43ක් , ත්‍රීකුණාමලයෙන් ආසාදිතයන් 65 ක් , පූඩළුඹයෙන් 43 ක් , ඇහැලියගොඩින් 83 ක් , කහවත්තෙන් 75 ක්, මාදම්පෙන් 72 ක්, පොලොන්නරුවෙන් 125 ක්, කාත්තන්කුඩියෙන් 91 ක් හා වාලච්චේනෙන් ආසාදිතයන් 63 ක් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න