ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයින් කොළඹින්

ඊයේ දිනය තුළ කොළඹ දිස්ත්‍රීක්කයෙන් නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 322ක් හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

එය ඊයේ මෙරටින් එක් දිස්ත්‍රීක්කයකින් වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යවයි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 203 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවයි කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 175 ක්ල යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ 171 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න