ඊලොන් මස්ක්ට දිනක් තුල ඩොලර් බිලියන 15ක් අහිමි වෙයි

ලොව ධනවත්ම මිනිසා බවට වරින් වර පත්වෙමින් සිටින ටෙස්ලා හිමිකරු ඊලොන් මස්ක්ට දිනක් තුල ඩොලර් බිලියන 15ක මුදලක් අහිමිවී තිබෙනවා.
ඒ ටෙස්ලා සමාගමේ කොටස් මිල සියයට 8කින් දිනක් තුල පහත වැටීම සමගයි.
ඒ අනුව ඊලොන් මස්ක්ගේ සමස්ථ වත්කමෙන් සියයට 8ක් දිනක් තුල අහිමිවීම විශේෂත්වයක්.
ඒ අනුව ඔහු ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයන් අතර දෙවන තැනට ඇදවැටී ඇත්තේ ඩොලර් බිලියන 183 ක් සහිතවයි.
ජෙෆ් බෙසොස් ඩොලර් බිලියන 185 ක් සමග මේ වන විට මුල් තැන පසුවනවා.ඔහුගේ වත්කම ද පසුගිය දින කිහිපය තුල ඩොලර් බිලියන 4කින් පහතවැටී තිබෙනවා.
ධනවතුන්ගේ ලයිස්තුවේ 3 වන තැන පසුවන බිල් ගේට්ස් ඩොලර් බිලියන 135 ට හිමිකම් කියන අතර ඔහුගේ වත්කම ඩොලර් බිලියනයකින් ඉකුත් දිනවල පහත වැටී තිබුණා.

පුවත යවන්න