ඊලෝන් මස්ක් යළිත් ඇද වැටේ / ජෙෆ් බොසොස් යළිත් ලෝකයේ ධනවත්ම මිනිසා වෙයි

ලෝකයේ ධනවත්ම මිනිසා බවට පසුගියදා පත්වූ ඊලොන් මස්ක් යළිත් දෙවන තැනට ඇදවැටී තිඛෙනවා.
ඒ ටෙස්ලා සමාගමේ කොටස් මිල සියයට 2කින් පහතයාම සමගයි.
ඒ අනුව ඊලොන් මස්ක්ගේ වත්කම ඩොලර් බිලියන කිහිපයකින් පහත වැටීම සමඟ ජෙෆ් ඛෙසොස් යළිත් ලෝකයේ ධනවත්ම මිනිසා බවටයි පත්ව ඇත්තේ.
අද වන විට ජෙෆ් බොසොස්ගේ වත්කම ඩොලර් බිලියන 191 ක්.
ඊලොන් මස්ක්ගේ වත්කම ඩොලර් බිලියන 190ක් ලෙස සටහන් වුණා.
ඊලෝන් මස්ක්ගේ සමාගම් කිහිපයකද පසුගිය දිනවල ගැටළු හටගත් අතර අ්‍යාවකාශ යානා පර්යේෂණ මෙහෙයුම් කිහිපයක්ද අඛණ්ඩව අසාර්ථක වුණා.
එසේම ටෙස්ලා සමාගමේ තාක්ෂණික දෝෂයක්ද කොටස් මිල සඳහා බලපා ඇති බවයි බ්ලූම්බර්ග් සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න