ඊශ්‍රායල ,හමාස් ගැටුම් යළි ඇවිලෙයි

ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර යළි ගැටුම් වර්ධනය වෙමින් පවතින බව වාර්තා වනවා.

ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර දින 11 ක් පුරා පැවැති දරුණු ගැටුම්වලින් අනතුරුව දෙපාර්ශවය එළඹ සිටි සටන් විරාමය ද උල්ලංඝනය කරමින් යළි ගැටුම් ආරම්භ වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම ඊශ්‍රායලය තුළ සිදුවූ බල පෙරළියෙන් දින කිහිපයකට පසු යළි සටන් ආරම්භ වීම විශේෂත්වයක්. ගිනි අවුලන ලද බැලුන් විශේෂයක් ඊශ්‍රායල පාලන ප්‍රදේශයකට මුදාහැරීමේ සිද්ධියක් පාදක කර ගනිමින් දෙපාර්ශවය අතර මෙවර ගැටුම් හට ‌ගෙන තිබෙනවා.

ගාසා සටන්කාමීන් පවසා ඇත්තේ ඊශ්‍රායල ජාතිකයින් සිදුකළ විරෝධතා පාගමනකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් මෙලෙස බැලුන් මුදාහැරි බවයි.

පුවත යවන්න