උඩ පන්දුවක් රැක ගනිමින් ලාංකිකයකුගෙන් ලෝක වාර්තාවක්

වැඩිම උසක සිට පොළවට පතිත වූ ලෙදර් පන්දුවක් රැකගනිමින් ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකිකයකු සමත්ව තිබෙනවා.
ඒ අනුව අඩි 393 යි අඟල් 3ක් උසක සිට පතිත කළ පන්දුවක් ආරක්ෂිතව රැක ගැනීමටයි ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පදිංචි ශ්‍රී ලාංකිකයකු වන , තිමෝති ෂැනොන් ජෙබසීලන් සමත්ව තිබුණේ.
2019 වසරේ බ්‍රිතාන්‍යයේ ක්‍රිස්ටන් බෝම්ගාට්නර් විසින් පිහිටුවා තිබූ අඩි 374 ක වාර්තාව මේ සමග බිදවැටී තිබෙනවා.
2019 වසරේ දී එම වාර්තාව බිද දැමීමට තැත් කළද එය අවසන්ව තිබුණේ තිමෝති ෂැනොන් ජෙබසීලන්ගේ ඇඟිල්ලක් කැඩීයාමෙනුයි.
ඩ්‍රෝන යානයකින් පතිත කළ මෙම පන්දුව රැක ගැනීමේ අවස්ථාන ගිනස් කමිටුවේ අධීක්ෂණයට ලක් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න