උතුරු කොරියාවේ රහසිගත අත්හදා බැලීම හයිපර්සොනික් අවියක්

උතුරු කොරියාව විසින් අත්හදා බැලූ හදුනානොගත් අවිය හයිපර්සොනික් අවියක් බව අනාවරණ කර තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් උතුරු කොරියානු රාජ්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා කළේ , මෙය දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් බවයි.

තමන්ට අවි අත්හදා බැලීමේ අයිතියක් පවතින බව එරට ජගත් සංවිධානයට ද දැනුම් දී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න