උතුරේ කොරෝනා එන්නත්කරණය අරඹයි – ජායාරූප

ඉන්දියාවෙන් මෙරටට ගෙන එන ලද කොරෝනා මර්දන එන්නත උතුරේ ආරක්ෂක අංශ හා සෞඛ්‍ය අංශ වෙත ලබාදීම අද ආරම්භ කෙරුණා.
වන්නි ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය, මන්නාරම 54 සේනාංකය, කිලිනොච්චිය ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය, යාපනය ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය සහ මුලතිව් ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයන්හි දී මෙම එන්නත්කරණය ආරම්භ කර තිබුණා.
යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේදීත් එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සඳහායි.
පෙබරවාරි මාසය ආරම්භයේ සිට උතුරේ සාමාන්‍ය වැසියන්ට ද එමම එන්නත් ලබාදීම ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න