උතුර, නැගෙනහිර, සහ වයඹ පළාත්වල නව ආණ්ඩුකාරවරුන් දිවුරුම් දෙයි

උතුර, නැගෙනහිර, සහ වයඹ පළාත්වල නව ආණ්ඩුකාරවරුන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දුන්නා.

ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදීයි.

එම පළාත් තුනේ ආණ්ඩුකාරධූරයේ මීට පෙර කටයුතු කළ තිදෙනා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නියමය පරිදි එම ධූරවලින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කෙරුණා.

ඒ අනුව වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතාත් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ධූරයට මැතිවරණ කොමිසමේ හිටපු සාමාජිකා පී එස් එම් චාල්ස් මහත්මියත්, නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙන්දිල් තොන්ඩමන් මහතාත් පත් කිරීමට යෝජනා වුණා.

ඒ අනුව නව ආණ්ඩුකාරවරුන් අද පෙරවරුවේ ජනධිපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට කටයුතු කළා.

පුවත යවන්න