එක්සත් ජාතික පෙරමුණ අවසන් එකගතාවයක

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ විසින් අද විශේෂ සාකච්ජාවක් පවත්වා තිබෙනවා.
ඒ අද පස්වරුවේ ජනාධිපතිවරයා සමග පැවැත්වෙන සාකච්ජාවට පෙරයි.
මෙහිදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ විසින් අවසන් එකගතාවයකට එළඹි බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගනේෂන් මහතා සදහන් කළේ.