එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවේ ඩොලර් මිලියන 2.15 ක වන්දිය දෙසතියකින්

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය අපේක්ෂා කළ දෙවැනි වන්දි මුදලේ පළමු වාරිකය ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත ලැබෙනු ඇති බව තහවුරු කර තිබෙනවා.
සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ එහි සභාපති, නීතිඥ දර්ශනී හඳපුර මහත්මිය සඳහන් කළේ මේ යටතේ ඩොලර් මිලියන 2.15 ක වන්දියක් හිමිවන බවයි.
නෞකාව ගිනි ගැනීමෙන් සමුද්‍රීය පරිසරයට වූ හානිය සඳහා වන්දි ඉල්ලා, මේ වනවිට ලේඛන සකස් කර ඇතැයි ද ඇය අනාවරණ කළා.
නෞකාව ගිනි ගැනීමෙන් මුහුදට පතිත වූ කන්ටේනර් කැබලි හා අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය ගොඩ ගැනීම මේ වනවිට සියයට 70කින් අවසන් කර තිබෙනවා.
පසුගිය වසරේ මැයි 20 වනදා කොළඹ ආසන්න මුහුදේ දී නෞකාව ගිනි ගැනීමකට ලක්වූ අතර ජුනි 2වනදා නෞකාව මුහුදේ ගිලී තිබුණා.

පුවත යවන්න