එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැව හිමි සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා සමාව ඉල්ලයි

ගිනිගෙන ගිලෙමින් පවතින එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව හිමි එක්ස්ප්‍රස් ෆීඩර්ස් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ෂ්මුවෙල් ලොස්කොවිට්ස් මහතා විදෙස් මාධ්‍ය ආයතනයකට අදහස් දක්වමින් මෙරට මුහුදේදී සිදු වූ නාවික අනතුරට කණගාටුව හා සමාව ඉල්ලා තිබේ.

මේ වන විටත් තම සමාගම සාගර පරිසරය සම්බන්ධ විශේෂඥ සේවාවන් ලබා ගන්නා බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙහි වන්දි ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉතාමත් දීර්ඝ බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබේ.

පුවත යවන්න