එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ආසන්න මුහුදේ ජල සාම්පල ලබා ගනී

මුහුදුබත් වෙමින් ඇති එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ආසන්න මුහුදේ ජල සාම්පල ලබා ගත් බව රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, ඉදිරි විශ්ලේෂණ කටයුතු වෙනුවෙන් අදාළ සාම්පල ලබා ගත් බවය.

මේ වනවිට අදාළ කටයුතු වෙනුවෙන්, විශේෂ කණ්ඩායමක් ක්‍රියාත්මක බව ද රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ ය.

මේ අතර, නෞකාවේ ‘කළු පෙට්ටිය’ සොයා ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව(CID), නාවික හමුදාවෙන් සහය ඉල්ලා තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, ‘කළු පෙට්ටිය’ සොයා ගැනීම සහ එහි අඩංගු දත්ත විශ්ලේෂණයෙන් මෙම අනතුර සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක විමර්ශන සාර්ථක වන බවයි.

අදාළ විමර්ශන මේ වනවිට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ කණ්ඩායමක් මගින් ක්‍රියාත්මක වේ.

පුවත යවන්න