එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව මුහුදේ ගිලීයාම ඇරඹේ

එම්වී එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව මුහුදේ ගිලීයාම ආරම්භ වී තිබෙනවා.
නාවික හමුදාව සදහන් කළේ නෞකාව ගැඹුරු මුහුදට ඇදගෙන යෑමේ කටයුතු මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන අතරම නැවේ පසුපස කොටස මුහුදේ ගිලෙමින් පවතින බවයි.
දින ගණනාවක් පුරා කොළඹට ආසන්න මුහුදේ ගිනිගත් නෞකාව මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශවී තිබෙනවා.
ඒ නෞකාවේ පැවැති හානිකර රසායනික සාගරයට මුදා හරිමිනුයි.

නෞකාවේ ඉන්ධන ටොන් 322 ක් පවතින අතර ඒවා සාගරයට එක්වීමේ අවදානමක් ද මේ වන විට මතුව තිබෙනවා.
මෙය තවත් දැවැන්ත පාරිසරික විනාශයක් බවට පත්විය හැකි බවටයි අනතුරු ඇඟවෙන්නේ.

පුවත යවන්න