එජාපයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

මේ වන විට මෙරට තුල කිසිදු නීත්‍යානුකූල ආණ්ඩුවක් නොපවතින බැවින් අග්‍රාමාත්‍ය / අමාත්‍ය වැනි තනතුරුවලින් කිසිවකු නොහදුන්වන්නැයි ඉල්ලමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම පක්ෂයේ සභාපති කබීර් හෂීම් මහතා සඳහන් කරන්නේ අගමැති, ඇමති, නියෝජ්‍ය ඇමති, රාජ්‍ය ඇමති තනතුරු මෙන්ම සභානායක මෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක යන තනතුරුද මේ වන විට නොමැති බවයි.මේ එම නිවේදනයයි.