එන්නත්කරණයට බාධා කළ මොරටුව නගරාධිපති දින 14ක් රිමාන්ඩ්

මොරටුව නගරාධිපති සමන් ලාල් ප්රනාන්දු ජුනි මස 11 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා.

රාජ්ය නිලධාරීන්ගේ සේවයට බාධා එල්ල කිරිමේ චෝදනාවට අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

ඒ කොරෝනා එන්නත්කරණ වැඩසටහනකට බාධා කරමින් තම තුණ්ඩු ක්‍රමය යටතේ එන්නත් ලබා දෙන්නැයි බලපෑම් කිරීම මතයි.

පුවත යවන්න