එන්නත්කරණයෙන් ප්‍රතිශක්තිය වර්දනය වී ඇත්දැයි සොයා පරීක්ෂයක්

මෙරට දැනට භාවිත වන කොරෝනා මර්දන එන්නත් මගින් ප්‍රතිශක්තීකරණය වර්දනය වී ඇත්දැයි සොයා බැලීමට විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිඛෙනවා.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසාත්මිකතා හා ප්‍රතිශක්ති විද්‍යාව සහ සෛල ජෛව විද්‍යාතනයේ අධ්‍යක්ෂ චන්දිම ජීවන්දර මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙනුයි අදාළ පරීක්ෂණය සිදුවන්නේ.

රටතුළ එන්නත්කරණය සිදුකළ පපු එහි සාර්ථකත්වය පිළිබද මෙහිදී පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙනු ඇත.

එන්නත ලබා දීමට පෙර සහ පසු ලබා ගන්නා රුධිර සාම්පල යොදා ගනිමින් මෙම පරීක්ෂණ සිදුකෙරෙන අතර එහිදී එන්නත ලබා ගැනීමෙන් පසු අදාළ පුද්ගලයාගේ ප්‍රතිදේහ වර්දනය වී ඇත්දැයි පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙනු ඇත.

පුවත යවන්න