එන්නත්කර තිබුණත් විදෙස් රටවලින් පැමිණෙන සියලු දෙනා නිරෝධායනය වීම අනිවාර්යයි

විදෙස් රටවල සිට මෙරටට පැමිණෙන සියලු පුද්ගලයින් දින 14ක් නිරෝධායනය වීම අනිවාර්ය බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

පූර්ණ වශයෙන් එන්නත්කරණය සිදුකර තිබුණ ද මෙම දින 14ක නිරෝධායන කාලය මෙරටදී සම්පුර්ණ කළ යුතු බවයි අමාත්‍යංශය සදහන් කළේ.

දිවයිනට පැමිණෙන විදෙස්ගත ලාංකිකයන්, ද්විත්ව පුරවැසියන්ලසංචාරකයින්ල හා විදෙස් ජාතිකයන්ට හා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරීන්ට මෙය අදාළ වනු ඇත.

පුවත යවන්න