එන්නත් දෙකම ගත් අයට බස්වල යාමට ප්‍රමුඛත්වය / ගැමුණු විජේරත්න කියයි

ඉදිරියේදී එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් පිරිසට පමණක් මගී බස්රථවලින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා දීමට හැකි ක්‍රමවේදයක් සකසන ලෙසට රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

මේ මගින් පළාත් අතර බස් රථ ධාවනය ද සිදුකළ හැකි බව එහි සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා සදහන් කළා.

තවද එන්නත් දෙකම ලබාගෙන සිටින පුද්ගලයින්ට බස්රථවල ගමන් කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

“එන්නත් දෙකම ලබාගත් එයට මුදල් ගෙවා කඩිනමින් තාවකාලික හැඳුනුම්පතක් ලබාදීමට කටයුතු කරන්න. එය සෞඛ්‍ය අංශය බලධාරීන් විසින් එය ලබාදීමට කටයුතු කරන්නේ නම් වඩාත් හොඳයි. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා එම හැඳුනුම්පත කඩිනමින් ම නිකුත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා. එතකොට සංචරණ සීමා තිබිය දී අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන්ට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි බස්රථවල ගමන් කරන්න ඉඩකඩ දෙනවා ඒ හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කරන පුරවැසියන්ට.”

පුවත යවන්න