එන්න කියූ බී බී සී මාධ්‍යවේදීයාට CID යට නොඑන්නැයි ඉල්ලීමක්

ජනාධිපතිවරයාගේ ට්විටර් ගිණුමේ සදහන් වූ කරුණක් ප්‍රචාරය කිරීම සම්බ්න්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් දීම සඳහා අද පැමිණෙන ලෙස බී බී සී සිංහල සේවයේ මාධ්‍යවේදී අසාම් අමීන්ට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමෙන්තුව සිදුකර තිබූ දැන්වීම ඉවත් කරගෙන තිබෙනවා.
ඔහු ට්විටර් පණිවිඩයක් යොමුකරමින් සදහන් කළේ යිබර් අපරාධ ඒකකය විසින් ප්‍රකාශයක් ලබදීම සඳහා අද පැමිණෙන ලෙස දන්වා තිබුණද එවැන්නක් අවශ්‍ය නොවන බව පසුව දැනුම්දී ඇති බවයි.

Capture