එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම ඉන්දියාව වෙනුවෙන් මෙහෙයුමක

ඉන්දියාව තුල මතුව ඇති තත්ත්වයේදී එරටට උපකාර සැලසීම සඳහා ගාස්තු රහිතව අත්‍යාවශ්‍ය සැපයුම් සේවා සිදුකිරීමට එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව එමීර් රාජ්‍යයේ සිට හදිසි සෞඛ්‍ය ආධාර ලබාදීමේ දී සියළු ගුවන් ගමන් ගාස්තු රහිතව සිදුකිරීමට නියමිතයි.
ඉන්දියාවේ ගුවන් තොටුපල 9ක් වෙනුවෙන් මෙම ගුවන් සේවා සපයන බවයි එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම සදහන් කළේ.
දෙරට අතර මිත්‍රත්වය සළකා මෙම පහසුකම ලබාදෙන බවයි නිවේදනය කර ඇත්තේ.

පුවත යවන්න