එවරස්ට් කන්දේ සීමාවක් චීනය වෙන් කර ගනී

නේපාලය ආශ්‍රිතව එවරස්ට් තරණය කරන්නන් කොරෝනා අවදානමට ගොදුරුවීම සමග , එවරස්ට් කන්දේ තමන්ටම සීමාවක් වෙන් කර ගැනීමට චීනය කටයුතු කර තිබෙනවා.
ඒ කොරෝනා ආසාදිතයන්ට බාහිරින් ඇතුලු විය නොහැකි ආකාරයටයි.
මේ වන විටත් නේපාලයේ එවරස්ට් බේස් කදවුරේ කොරෝනා වසංගතය අවදානම් මට්ටමින් පැතිර යාම සමග මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව එවරස්ට් කන්දෙ චීනය වෙන්කර ගත් කලාපය බාහිර පාර්ශවයන්ට තහනම් කලාපයක් බවට පත්වීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න