ඔක්ස්ෆර්ඩ් එන්නතේ මාත්‍රා මිලියන 2-3 ක් මිලදී ගැනීමට ලංකාව සූදානම්

ඉදිරි දින 2 තුල කොරෝනා එන්නත් මිලියන 2ක් හෝ 3ක් මිලදී ගැනීමට නියමිත බව ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකාරන මෙහෙයුම් ප්‍රධානී ලලිත් වීරතුංග මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ ඉන්දියාවේ සේරම් ආයතනය නිෂ්පාදනය කරන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රසෙනිකා එන්නත මේ යටතේ මිලදී ගැනීමට නියමිත බවයි.

පුවත යවන්න