ඔන්ලයින් මත්පැන් අලෙවියට එකගතාවක්

ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මත්පැන් අලෙවි කිරීමට මුදල් අමාත්‍යංශය ප්‍රතිපත්තිමය එකගතාවකට යොමුව ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ අනුමැතිය ලැබුණ හොත් මාර්ගස්ථ ක්‍රමයට මත්පැන් බෙදාහැරිම සඳහා ඉතාමත් ම සීමිත කෝන්දේසි සහගත අවසරයක් පමණක් ලබා දිමට හැකි බව සුරාබදු කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ මහතා පැවසීය.

සුරාබදු කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කළේල ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මත්පැන් ලබා ගැනීම සඳහා මත්පැන් කර්මාන්තයේ නියුතු ආයතන ල ජාලගත සුපිරි වෙළෙඳසැල් මෙන්ම මත්පැන් පාරිභෝගිකයන් විසින් ද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විවිධ ඉල්ලිම් කළ බවයි.

පුවත යවන්න