ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජාත්‍යන්තර සිසුන්ට විශේෂ වාසියක්

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සැපයුම් සඳහා මේ වනවිට පවතින දැඩි පීඩනය ලිහිල් කිරීමේ අරමුණින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන ජාත්‍යන්තර සිසුන්ට පවතින සීමාවට අමතරව වැඩ කිරීම සඳහා අවසර ලබා දීමට ජාතික කැබිනට් මණ්ඩලය එකඟතාවයකට පැමිණ තිබේ.

ජාත්‍යන්තර සිසුන්ගේ පැය 40 සීමාව ඉවතට

කොවිඩ් හුදකලා නීති හේතුවෙන් මේ වන විට මතුව ඇති ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රම බලකා හිඟය සඳහා පිළියමක් වශයෙන් ජාත්‍යන්තර සසුන් හට මෙලෙස අමතර කාලයක් වැඩ කිරීම සඳහා අවසර ලබාදීමට තීරණය කල බව ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දුන්නේ බලපෑමකට ලක්ව ඇති අංශ වල සේවය කරන ජාත්‍යන්තර සිසුන් හට පවතින දෙසතියකට පැය 40ක් වන සීමාව ඉවත් කරන බවයි. ඒ අනුව මේ වනවිට උද්ගතව ඇති ශ්‍රම හිඟය සඳහා තාවකාලික සහායක් හිමි වේ.

කොවිඩ් අසාදන ක්‍රමයෙන් ඉහල යාම හේතුවෙන් මේ වනවිට සේවකයින් රැකියාවේ තබාගැනීමට සහ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සමතුලිත බවක් අවශ්‍ය වන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කොට සිටී.

එමෙන්ම සෑම ඔස්ට්‍රේලියානුවකුටම කොවිඩ් වැළඳීම නැවත්වීම මේ වනවිට ඉලක්කය නොවන අතර, ඉලක්කය විය යුත්තේ රෝහල් ආරක්ෂා කරමින් සමාජය සහ ආර්ථිකය ක්‍රියාකාරීව තබාගැනීම බව අගමැතිවරයා පවසයි.

සැපයුම් සේවකයින් සඳහා වන සමීප ආශ්‍රිතයකු සම්බන්ධයෙන් වන නීති ලිහිල් කෙරේ

ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කොට සිටියේ, මේ වනවිට භාණ්ඩ සැපයුම් සේවාවන්හි උද්ගතව ඇති පීඩනය අවම කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන ඇතුළු සැපයුම් සේවකයින් සඳහා වන සමීප ආශ්‍රිතයකු සම්බන්ධයෙන් වන නීති ලිහිල් කිරීමද සිදුවන බවයි.

මේ අනුව මෙම ක්ෂේස්ත්‍ර වල සේවකින් කොවිඩ් සමීප ආශ්‍රිතයකු වුවද සෘණාත්මක rapid antigen පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලැබුනහොත් ඔවුන්ට සේවයට නැවත යාමට හැකියාව පවතී.

මේ වනවිට ප්‍රවාහන ඇතුලු සැපයුම් සේවාවන්හි සේවකයින්ගෙන් 20% සිට 50% දක්වා ප්‍රතිශතයක් කොවිඩ් හේතුවෙන් සේවයෙන් ඉවත්ව සිටී.

අගමැති මොරිසන් සඳහන් කොට සිටියේ මෙම පියවර මේ වනවිට වඩාත් සුදුසු වන අතර මේ සඳහා ඉන්ධන සේවා මධ්‍යස්ථාන වල පිරිසද ඇතුලත් වන බවයි.

එමෙන්ම සෞඛ්‍ය සහ හදිසි සේවා, බලශක්ති සහ ජල සම්පත් වැනි තීරණාත්මක භාණ්ඩ සහ ආහාර බෙදා හැරීම සහ නිෂ්පාදන පද්ධතිය සඳහාද මෙම නීති බලපැවැත්වේ. මේ අතර විදුලි සංදේශ මෙන්ම අධ්‍යාපන සහ ළමා සුරැකුම් කාර්ය මණ්ඩලයද මේ ඔස්සේ ආවරණය කෙරේ.SBS

 

පුවත යවන්න