ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ චීනයේ උපායමාර්ගික ආර්ථික කටයුතු අත්හිටුවයි

ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ උපායමාර්ගික ආර්ථික සංවාදය යටතේ සිය සියලු කටයුතු අත්හිටුවීමට චීනය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ දෙරට අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින මතභේදාත්මක තත්ත්වය මතයි.
ඕස්ට්‍රේලියාව චීනය සමඟ මතභේදාත්මක බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් ගිවිසුම අවලංගු කිරීම සමග චීනයේ මෙම ප්‍රතිචාරය එල්ලවී තිබෙනවා.
මේ අතර චීන ආයෝජකයකුට බදු දී තිබූ ඩාවින් වරාය ද යළි පවරා ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියාව කටයුතු කරමින් සිටිනවා.
මේ යටතේ නව සේද මාවත ව්‍යාපෘතිය තුල ඕස්ට්‍රේලියාව සමග පැවැති සියළු ආර්ථික මෙහෙයුම් චීනය විසින් නවතා දමා තිබෙනවා.

පුවත යවන්න