ඖෂධ වර්ග 60කට උපරිම සිල්ලර මිලක්

ඖෂධ වර්ග 60කට මිලක් නියම කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිඛෙනවා.

ජාතික ඖෂධ නියාමන පනතට අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා විසින් මෙම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

 

පුවත යවන්න