කඩාකප්පාල්කාරීන්ට එරෙහිව පියවර ගත යුතුයි / සරත් වීරසේකර

කඩාකප්පල්කාරී උද්ඝෝෂණ සම්බන්ධයෙන් රජය දැඩි පියවර ගත යුතු බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා අවධාරණය කරනවා. අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ , ඇතැම් පිරිස් සැලසුම් සහගතව මෙම කටයුතු සිදුකරන බවයි.

”මහජන ආරක්ෂක ඇමති විදිහට මං කැබිනට් එකෙත් කියලා තියෙන්නේ අපි මෘදු ප්‍රතිපත්තියක ඉන්න නරකයි. යම් කිසි දැඩි පියවරක් ගන්න ඕන එහෙම පියවර ගත්තෙ නැත්නම් අපිට මේ රට හදන්න බැහැ”

”වසංගතය තියෙන කොට ගත්ත එක්ක්ෂ හයද හසක් පාරට උද්ඝෝෂණවලට ..ඇත්ත වශයෙන් කියනව නම්, ඔය ජෝසෆ් ස්ටර්ලින් උස්සගෙන ගියේ මං විතර ද? උස්සගෙන ගිය එකටත් මට මඩ ගැහුව ද බැන්න ද? පොලීසියට එතකල් තිබ්බෙ නැහැ. නියෝගයක් ඒකට මොන තරම් බැන්න ද? ජනතාව අපිත් සමග හිටිය ද නෑ නේ”

පුවත යවන්න