කපා හැරිය හැකි වියදම් ගැන වාර්තාවක් දෙන්නැයි මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් දැනුම් දීමක්

එක් එක් අමාත්‍යාංශවල කපාහැරිය හැකි වියදම් සම්බන්ධයෙන් සොයාබලා වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වෙත දැනුම් දී තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යංශය ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා පැවසුවේ මේ මස 15 වැනිදාට ප්‍රථම අදාළ වාර්තා ලබා දෙන්නැයි දැනුම් දුන් බවයි.

කපා හැරිය හැකි වියදම් සහ එමගින් ඉතිරි කිරීමට අපේක්ෂිත මුදල් ප්‍රමාණය පිළිබඳව මහ භාණ්ඩාගාරයට හැකි ඉක්මනින් දැනුම්දෙන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය එම වාර්තාවෙන් ඉල්ලා තිබේ.

කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් දේශීයව හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමෙන් ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය තුළ රජයේ අපේක්ෂිත ආදායම පහත වැටීම හේතුවෙන් වියදම් සීමා කිරීම මේ යටතේ සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

ප්‍රතිපාදන වෙන්වී තිබුණ ද දැනට ආරම්භ කර නොමැති සියලු ව්‍යාපෘති , අමාත්‍යංශවල නව මිලදී ගැනීම් , ඉදිකිරීම් සහ අලුත්වැඩියා කටයුතු ද තාවකාලිකව නතර කිරීමට හෝ කල් දැමීමට මෙහිදී පියවර ගනු අති.

මේ අතර රජයේ වියදම් සීමා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පසුගිය දා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ද මේ පිළිබඳව අමාත්‍යවරුන් දැනුවත් කර තිබිණ.

පුවත යවන්න